PC240030.jpg

Obraz 2 z 2

Stanisława Kalinin z d. Gołębiowska (1930-2005)